Informace o apostilách a ověřených překladech

Pokud si to budete přát, dostanete překlad vašich dokumentů s úředním razítkem soudního překladatele, které potvrzuje, že překlad odpovídá originálu. Toto razítko dostačuje pro právní úkony v rámci Spolkové republiky Německo, protože všichni soudní překladatelé složili přísahu před příslušným soudem – v Dolním Sasku je to Zemský soud v Hannoveru – a uložili u něho svůj podpisový vzor.

Pokud tedy chcete předložit překlad svých dokumentů německému úřadu, musí být překlad opatřen tímto úředním razítkem. Mimochodem, mezi přísežným, potvrzeným nebo autorizovaným překladem není žádný rozdíl; jedná se pouze o regionální jazykové rozdíly v závislosti na spolkové zemi, v níž překladatelé složili přísahu.

Jestliže však musíte překlad předložit v zahraničí, platí velmi odlišná pravidla v závislosti na konkrétní zemi. Často je také vyžadována apostila, známá také jako Haagská apostila. Apostila je forma úředního ověření dokumentů v mezinárodním styku, která osvědčuje pravost dokumentu, razítka a/nebo podpisu. Chcete-li zjistit, zda je apostila nutná, obraťte se na úřad, jemuž máte překlad předložit, případně na velvyslanectví země, z níž pocházíte. Ušetříte tak čas a peníze. Apostilu vydává buď soud, nebo policejní orgán. Soudy vydávají apostilu pro notářsky ověřené dokumenty, zatímco policejní ředitelství vydává apostilu pro dokumenty vydané orgány veřejné moci. O nákladech na apostilu se informujte u příslušného orgánu. Pokud úřad, pro který potřebujete překlad, vyžaduje také apostilu, je nejlepší ji získat před zadáním zakázky u nás, protože apostilu je třeba také přeložit.

Příklad: Vaše dítě se narodilo v Německu a obdrželo odpovídající doklad, který musíte předložit v zemi, jejímž jste občanem. V tomto případě je často vyžadována apostila, kterou musíte získat před překladem.

Vezměte prosím na vědomí, že naše „ověření“ [tj. úřední razítko překladatele] potvrzuje, že překlad vašich dokumentů odpovídá originálu, zatímco apostila potvrzuje pravost vašich dokumentů v mezinárodním styku.