Od roku 1996

Překlady a
Tlumočení

Tlumočníci a překladatelé s dlouholetou profesní zkušeností jako i vnitřní kontrola kvality zabezpečují nejlepší výsledky.

Vítejte na naší domovské stránce

Zde se dozvíte vše o naší nabídce služeb, našich pracovních postupech a standardech, které klademe na naši práci a její kvalitu.

Překladatelská agentura existuje od roku 1996.

Překlady ve všech jazycích, které nabízíme, provádějí kvalifikovaní překladatelé s dlouholetou odbornou praxí a procházejí kontrolou kvality v naší kanceláři.

Z hlediska odbornosti jsme zaměřeni na oblast práva a správy, vědy a techniky v nejširším slova smyslu (speciální obory na vyžádání).

Kancelář je otevřena od 8 do 16 hodin v po. – čtv., a v pátek do 14.30 hod.

Potřebujete zkušeného tlumočníka? Téměř vždy vám můžeme pomoci. Zavolejte nám nebo nám sdělte své požadavky faxem či e-mailem.

Potřebujete překlad? Pošlete nám celý text nebo několik reprezentativních stránek. Rádi vám poskytneme písemnou cenovou nabídku.

Náš standard kvality

Překlady a zprostředkování textu v cizím jazyce jsou v našem každodenním životě všudypřítomné. Nezřídka přitom vzniká zábavné čtení a někdy i podivné konverzační situace. V horším případě však může taková nepovedená komunikace vést k nepochopení a odmítnutí.

Překlad textů a tlumočení mluveného slova totiž není jen doslovným převodem do jiného jazyka, ale vyžaduje hluboké znalosti kulturního prostředí uživatelů jazyka, životní reality v daných zemích a příslušného jazykového projevu.

Platí zásada překladu „co nejvěrněji originálu; co nejrelevantněji pro adresáta“.

Vaše kontakty se zákazníky by neměly skončit nepříjemnými situacemi nebo dokonce konflikty a/nebo texty by neměly vyvolat u cizojazyčného čtenáře překvapení, pobavení či dokonce nepochopení, a proto spolupracujeme vždy s velmi dobře vyškolenými překladateli a tlumočníky s dlouholetou odbornou praxí, o jejichž schopnostech jsme se již přesvědčili. Každý překlad kontrolujeme v naší firmě i z hlediska číselných údajů a úplnosti. Překlady do němčiny procházejí korekturou a překlady s širokým dopadem na veřejnost, jako jsou reklamní texty apod., jsou vždy kontrolovány druhým profesionálním překladatelem.

Takže dostanete to, co očekáváte – tu nejlepší kvalitu!

Tlumočení

Fakturace se provádí podle vynaložení času mezi 50,00 € a 85,00 € za hodinu, s připočtením daně z přidané hodnoty.

Pokud byste chtěli objednat tlumočníka pro tlumočení u notáře, pak potřebujeme v každém případě předem příslušnou smlouvu nebo dokument, který si notář přečte, pro přípravu.

Denní paušály: Sdělte nám prosím bližší okolnosti nasazení, předložíme vám nabídku. Informace, které jsou pro nás důležité: odbornost, doba nasazení, místo, možný počet osob, pro které se má tlumočit.

Překlady

Fakturace se provádí na základě normovaného řádku, který sestává z 55 úderů, včetně mezer. Zjištění počtu řádků se provede digitálně v cílovém jazyce, tedy u hotového překladu. Při vyúčtování na základě normovaných řádků se vždy vyúčtují jen plné řádky.

Naše ceny se pohybují mezi 1,50 € a 2,10 € za normovaný řádek, s připočtením daně z přidané hodnoty. Cena za řádek je závislá na různých faktorech, jako jazykové kombinaci, odborné oblasti, druhu textu a oblasti použití textu (např. do reklamních brožur), jakož i na stupni naléhavosti.

Překlady listin a dokumentů potřebují zpravidla ověřovací razítko soudního překladatele [všeobecně označované jako ověření]. Toto ověření se vyúčtuje 5,00 € až 10,00 €.

Pro konkrétní nabídku nám zašlete prosím kompletní text, minimálně však nějaké reprezentativní strany.

Pokud byste si přáli nabídku pevné ceny, potřebujeme v každém případě kompletní text, abychom mohli provést závaznou cenovou kalkulaci.

Všimte si prosím formuláře o ochraně dat, který potřebujeme při udělení zakázky.

To jsme my

Kontaktní osoby v kanceláři

Manuela Kaltofen, vedoucí kanceláře

Právní a notářská koncipientka
Právní specialistka
Bakalář práv (LL.B.)

Julia Fenselau

M.A. (Německý jazyk a literatura, skandinavistika)

Ildikó Futaky

Dipl. učitelka (Maďarsko)
M.A. (Germanistika, mediální a komunikační vědy)
S paní Futaky můžete hovořit maďarsky.

Nathalie Knutzen

Obchodní zaměstnankyně

Megan Skinner

B.A. Moderní filologie s hlavním zaměřením na němčinu, vedlejší obory:
španělština a holandština (Anglie)
Postgraduální studium holandštiny a překladatelství (Belgie)
Paní Skinner hovoří anglicky a holandsky.

Léonie Heft

1. a 2. státní zkouška (učitelství angličtiny a francouzštiny)
Paní Heft hovoří anglicky a francouzsky.

Elisabeth Bischoff

M.A. Angloamerická literatura, jazyk a kultura

kontakt

2 + 2 =

U nás dostanete to, co můžete očekávat:

nejlepší kvalitu