Zásady ochrany osobních údajů

Ochraně vašich údajů a ochraně vašeho soukromí přikládáme velký význam. Dále uvádíme informace o shromažďování a používání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek.

Osobní údaje (individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby) shromažďujeme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování a použití vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení vašich poptávek. Pokud u nás zadáte objednávku, budou vaše osobní údaje zpočátku uloženy v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání údajů, ale po uplynutí těchto zákonných lhůt budou vymazány v případě, že jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití, např. pro případné další objednávky.

Při návštěvě našich webových stránek webový server, který je nezbytný pro prezentaci našich webových stránek, ukládá ze systémových důvodů tzv. „log soubory“. Tyto soubory obsahují osobní údaje, mezi které od roku 2018 patří podle GDPR i IP adresa. Log soubory generované webovým serverem používáme výhradně pro účely související s bezpečností a nikdy je nekombinujeme s jinými zdroji dat. Náš webový server je nakonfigurován tak, aby se log soubory po uplynutí zákonem stanovené doby automaticky vymazaly.

Nabídku našich webových stránek můžete využívat tak, že jsou použity pouze technicky nezbytné soubory cookie.

Pokud výslovně souhlasíte s použitím externích médií (v našem případě pouze Google Maps) (opt-in), vytvoří se spojení se servery společnosti Google. V této souvislosti mohou být osobní údaje ukládány a zpracovávány společností Google.

Informace o nakládání s údaji společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Máte právo kdykoli získat informace o svých údajích, které jsme uložili, jakož i právo na jejich vymazání.