Informace o dokumentech

Také v tomto případě počítáme pouze s plnými řádky překladu, tj. pokud jsou na řádku v originále pouze tři slova, nejedná se o řádek.

Razítka však obsahují také text, který je třeba přeložit, a tyto řádky se také počítají.

Důležité: Pokud již existuje přepis vašeho jména v latinské abecedě, potřebujeme tuto informaci ihned při zadávání objednávky.

Jestliže máte cestovní pas ze země původu nebo německé doklady, vezměte je s sebou, protože použijeme odpovídající přepis v latince a v závorce navíc uvedeme přepis požadovaný úřady podle ISO/R9.