Kvalita

Překlady jsou v našem všedním životě běžnou záležitostí. Mnoho druhů výrobků, zboží a zařízení jsou opatřeny návody na použití případně návody na obsluhu ve vícejazyčném provedení.
Čtenář se přitom nezřídka dostane k zábavnému čtení, které však často neodpovídá tomu, co chtěl ve skutečnosti vědět, v nejhorších případech je text zcela nesrozumitelný.
Překlad není doslovný převod do druhého jazyka, nýbrž vyžaduje hluboké znalosti kulturního prostředí zadavatele překladu, životní reality příslušné země a tamního jazykového úzusu.
Existuje zásada: Co možná nejvěrněji originálu, co nejvíce přizpůsobit klientovi.
Když je ovšem žena, která je odborníkem ve své profesi, nazvána profesionálkou ve smyslu nejstarší živnosti na světě, když je sympatický, dobrosrdečný manažer z Německa popsán svému ruskému obchodnímu partnerovi jako slušný, dobře vyhlížející manažer, nebo když je seriozní obchodní partner popsán svému hostiteli v Rusku jako jednoduchý, odměřený člověk a naopak, když se v Rusku vzniklý vážný problém prezentuje německému čtenáři jako seriozní problém a když se Rusové nebo Češi zúčastňují výběrového řízení, avšak v němčině se použije slovo konkurz, tedy likvidace podniku, nebo když Rus na německou otázku „Jak se máte?“ odpoví: „Pomalu“ namísto „Děkuji, dobře“, pak to asi s překladem není úplně v pořádku.
Aby Váš text u cizojazyčného čtenáře nevyvolával vraštění čela, nebudil smích nebo byl zcela nesrozumitelný, spolupracujeme zásadně s překladateli majícími dobré vzdělání a dlouholeté profesní zkušenosti, o jejichž kvalitní práci jsme se měli možnost osobně přesvědčit.
Každý překlad se u nás ve firmě kontroluje na čísla a úplnost, u překladů do němčiny provádíme jazykovou korekturu.
Překlady určené veřejnosti, jako reklamní texty a podobně, jsou zásadně kontrolovány ještě dalším překladatelem.
A tak dostáváte to, co očekáváte – nejlepší kvalitu!Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím