O mně

Kerstin Goldbach
V letech 1975 až 1979 studium na fakultě Teoretické a aplikované jazykovědy na Univerzitě v Lipsku (tehdy KMU Leipzig)
V období od 1977 do 1978 v rámci hlavního studia 1 rok studium v zahraničí na UK v Praze
V r. 1979 závěrečná zkouška v oboru diplomovaná překladatelka a tlumočnice pro jazyk ruský a český.
(Téma diplomové práce: „České přechodníky a příčestí a jejich překlad do němčiny)
Od 1979 do 1991 zaměstnána jako tlumočnice a technická překladatelka ve firmě VEB Flugzeugwerft Dresden.
Rozsah povinností: překlady technické dokumentace, jako dílenských a opravárenských příruček, provozních návodů atd. z oblasti oprav a údržby letadel.Tlumočení na zasedáních, vědeckých sympoziích, technických konzultacích, jednáních o smlouvách a podobně.
Od r. 1991 tlumočnice a překladatelka na volné noze.
1994 Všeobecná přísaha před presidentem Zemského soudu v Braunschweigu pro jazyk ruský, český a anglický.