Kvalita

Překlady jsou v našem všedním životě běžnou záležitostí. Mnoho druhů výrobků, zboží a zařízení jsou opatřeny návody na použití případně návody na obsluhu ve vícejazyčném provedení.
Čtenář se přitom nezřídka dostane k zábavnému čtení, které však často neodpovídá tomu, co chtěl ve skutečnosti vědět, v nejhorších případech je text zcela nesrozumitelný.
Překlad není doslovný převod do druhého jazyka, nýbrž vyžaduje hluboké znalosti kulturního prostředí zadavatele překladu, životní reality příslušné země a tamního jazykového úzusu.
Existuje zásada: Co možná nejvěrněji originálu, co nejvíce přizpůsobit klientovi.
Když je ovšem žena, která je odborníkem ve své profesi, nazvána profesionálkou ve smyslu nejstarší živnosti na světě, když je sympatický, dobrosrdečný manažer z Německa popsán svému ruskému obchodnímu partnerovi jako slušný, dobře vyhlížející manažer, nebo když je seriozní obchodní partner popsán svému hostiteli v Rusku jako jednoduchý, odměřený člověk a naopak, když se v Rusku vzniklý vážný problém prezentuje německému čtenáři jako seriozní problém a když se Rusové nebo Češi zúčastňují výběrového řízení, avšak v němčině se použije slovo konkurz, tedy likvidace podniku, nebo když Rus na německou otázku „Jak se máte?“ odpoví: „Pomalu“ namísto „Děkuji, dobře“, pak to asi s překladem není úplně v pořádku.
Aby Váš text u cizojazyčného čtenáře nevyvolával vraštění čela, nebudil smích nebo byl zcela nesrozumitelný, spolupracujeme zásadně s překladateli majícími dobré vzdělání a dlouholeté profesní zkušenosti, o jejichž kvalitní práci jsme se měli možnost osobně přesvědčit.
Každý překlad se u nás ve firmě kontroluje na čísla a úplnost, u překladů do němčiny provádíme jazykovou korekturu.
Překlady určené veřejnosti, jako reklamní texty a podobně, jsou zásadně kontrolovány ještě dalším překladatelem.
A tak dostáváte to, co očekáváte – nejlepší kvalitu!Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.