Impressum

 

 

Tiráž

 

Všechny zde použité pojmy, jména, znaky a grafiky mohou být předmětem ochranné značky nebo ochranné známky ve vlastnictví jejich právního majitele. Práva všech zmíněných nebo použitých značek a ochranných známek vlastní výlučně jejich majitelé.

 

Informace o firmě:

Goldbach-Sprachendienst
Wilhelmitorwall.7
38118 Braunschweig

 

Tel: +49 531 123 2656

 

Fax:+49 531 123 2657

 

 

 

 

 
 

                                                                                     

Další informace

 

Všeobecné podmínky užívání a prohlášení k ochraně dat

Všeobecné podmínky užívání pro Goldbach-Sprachendienst

1. Informace k autorskému právu

Všechny informace na této webové stránce se dávají k dispozici tak, jak byly uvedeny, bez nároku na správnost, úplnost nebo aktuálnost. Pokud z tohoto uveřejnění nelze vyrozumět jinak, a sice v souvislosti s určitým úsekem, souborem nebo dokumentem, je každý oprávněn se na tento dokument podívat, kopírovat nebo vytisknout ho, či dále šířit za následujících podmínek:
Dokument smí být použit pouze pro informační účely nekomerčního charakteru. Každá kopie tohoto dokumentu nebo jeho části musí obsahovat autorskoprávní prohlášení a autorskoprávní ochrannou značku provozovatele. Dokument, žádná kopie dokumentu nebo jeho části nesmí být bez písemného souhlasu provozovatele změněna. Provozovatel si vyhrazuje právo, toto svolení kdykoliv odvolat a jakékoliv další použití musí být ihned zastaveno, jakmile bude uveřejněno písemné oznámení ze strany provozovatele.

2. Smluvní ujištění a prohlášení o zřeknutí se nároku

Webová stránka Goldbach-Sprachendienst je Vám – pokud nebylo dohodnuto jinak – bezplatně k dispozici. Provozovatelé nepřebírají žádnou záruku za správnost obsažených informací, použitelnost služeb, ztrátu dat uložených na Goldbach-Sprachendienst nebo užití pro nějaký určitý účel.

Provozovatelé neručí ani za následné škody, které vyplývají z použití nabídky. Pokud nepřichází do úvahy vyloučení ručení, ručí provozovatelé pouze za hrubou nedbalost a úmysl. Jména výrobku a firmy jsou značkami příslušného vlastníka a budou na těchto stránkách použity výlučně k informačním účelům.

Tato publikace by mohla obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti, případně překlepy. Čas od času se k uvedeným informacím přidají změny. Tyto změny budou zahrnuty do nového vydání publikace. Provozovatel může kdykoliv provést úpravy nebo změny nabídek uvedených v tomto uveřejnění.

3. Prohlášení k ochraně dat (ochrana soukromí - Privacy Policy)

Pokud se v rámci internetové nabídky využije možnost zadání osobních nebo firemních dat, dochází k vyzrazení těchto dat ze strany uživatele na výslovně dobrovolné bázi. Využití našich služeb je dovoleno, pokud je to technicky možné a únosné - rovněž bez udání takovýchto dat, případně uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu. Další důležité informace k tématu Ochrana dat naleznete v našem prohlášení k ochraně dat (práva osobnosti).

4. Odkaz na zákon o telekomunikačních službách

Za internetové stránky třetí strany, na které tato nabídka prostřednictvím tzv. „links“ (odkazů) odkazuje, nesou zodpovědnost příslušní poskytovatelé. Provozovatel nezodpovídá za obsah takovýchto stránek třetích stran. Kromě toho se mohou na webovou stránku bez našeho vědomí napojit třetí strany prostřednictvím tzv. „links“ (odkazů). Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zobrazení, obsah nebo jakékoliv spojení s touto webovou stránkou na webových stránkách třetích stran. Za cizí obsahy zodpovídá provozovatel pouze tehdy, jestliže o nich (tj. také o nezákonném nebo trestném obsahu) jasně ví a je technicky možné a únosné, jejich využití zabránit. Podle zákona o telekomunikačních službách není však provozovatel povinen cizí obsahy stále kontrolovat.

  

 

 Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.