Ochrana údajů

Ochrana údajů

Informace o zjišťování osobních údajů:

V následujícím textu informujeme o zjišťovaných osobních údajích při užívání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztahovat k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách zjišťovány osobní údaje, děje se to, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi.

Jestliže se s námi spojíte přes e-mail nebo nějaký kontaktní formulář, jsou vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, popř. vaše jméno a vaše telefonní číslo) námi uloženy, abychom zodpověděli vaše dotazy, příp. vyřídili vaši zakázku. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co již uložení není potřebné.


Vaše práva

Vůči nám máte následující práva (čl. 12nn GDPR) ohledně osobních údajů, které se Vás týkají:

• Právo na informaci
• Právo na opravu nebo vymazání
• Právo na omezení zpracovávání
• Právo na odpor proti zpracovávání
• Právo na přenositelnost dat


Navíc máte právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů na zpracovávání svých údajů naší společností.

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete ho kdykoliv s účinkem pro budoucnost odvolat, aniž by tím byla oprávněnost až do odvolání provedeného zpracování na základě souhlasu dotčena.


Zjišťování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

Užívání webové stránky


Při informačním užívání webové stránky zjišťujeme pouze osobní údaje, které nám na náš server předá váš prohlížeč. Chcete-li naši webovou stránku sledovat, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom vám naši webovou stránku zobrazili a zajistili stabilitu a bezpečnost. (Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR): IP-adresa, datum a čas dotazu, rozdíl časového pásma ke Greenwich Mean Time (GMT), obsah požadavku (konkrétní strana), status přístupu/HTTP-kód statusu, vždy přenášené množství dat, webová stránka, ze které požadavek přichází, prohlížeč, operační systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Náš oprávněný zájem vychází z výše vyjmenovaných účelů ke zjišťování údajů. V žádném případě nepoužíváme zjištěné údaje k takovému účelu, který by vedl zpět k vaší osobě.


Cookies

Navíc jsou k výše jmenovaným údajům při vašem užívání naší webové stránky ukládány na vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou na vašem pevném disku přiřazeny a uloženy k vašemu používanému prohlížeči, a jimi proudí do místa, které cookie stanoví (zde námi) určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy nebo přenášet na váš počítač viry. Slouží k tomu, aby internetovou nabídku učinila celkem pro uživatele příznivější a efektivnější.

Přechodná cookies jsou mazána automaticky, jestliže se prohlížeč zavře. K tomu patří zejména session-cookies. Ta ukládají tak zvané session-ID, se kterým se dají různé dotazy vašeho prohlížeče přiřadit společné relaci. Tím může být váš počítač znovu rozpoznán, jestliže se na naši webovou stránku vrátíte. Session-cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete.

Transientní cookies jsou automaticky vymazána po předem zadané době, která se může vždy podle cookie lišit. Cookie můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče.

Své nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svého přání a např. přijetí Third-Party-Cookies nebo všech cookies odmítnout. Upozorňujeme na to, že pak nebudete moci případně využívat všechny funkce této webové stránky.


Využití kontaktního formuláře

V případě dotazů jakéhokoliv druhu vám nabízíme možnost spojit se s námi přes připravený formulář na webové stránce. Přitom je potřebný údaj platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a mohli odpovědět. Další údaje mohou být učiněny dobrovolně.

Zpracování údajů k účelům navázat s námi kontakt se děje podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které zjišťujeme pro použití kontaktního formuláře, jsou po vyřízení vámi položeného dotazu automaticky vymazány.


Předávání dat
Předávání vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a dále uvedeným účelům se nekoná.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám jen tehdy, jestliže:
• jste k tomu udělili podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR výslovný souhlas,
• je předání podle čl. 6 odst. 1 věta. 1 písm. f GDPR potřebné k ochraně našich oprávněných zájmů, zejména uplatnění, vykonání či hájení právních nároků, a není důvod se domnívat, že máte na nepředání svých údajů převažující, ochrany potřebný zájem,
• pro případ, že pro předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, jakož i
• je toto zákonem přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro realizaci smluvních vztahů s vámi potřebné.


Tools
Následně uvedená a námi používaná opatření jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Pomocí tracking-opatření, která mají být použita, chceme zajistit požadovaný vzhled a trvalou optimalizaci naší webové stránky. Za druhé používáme tracking-opatření, abychom užívání naší webové stránky statisticky podchytili a za účelem optimalizace naší nabídky pro vás vyhodnotili. Tyto zájmy je třeba vidět jako oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů lze vzít z odpovídajících tools.


Google Maps
Tato webová stránka používá Google Maps k zobrazení situačního plánu. Google Maps je služba Google Inc. ("Google"). Používáním této webové stránky souhlasíte s pořizováním, zpracováním, jakož i použitím automaticky zjištěných i vámi zadaných údajů prostřednictvím Google, jedním z jeho zástupců nebo třetím poskytovatelem. Podmínky používání pro Google Maps a bližší informace najdete zde:

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://www.google.com/policies/privacy/


Bezpečnost údajů
Tato stránka využívá z důvodů bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například dotazů, které nám jako provozovateli stránky posíláte, SSL-kódování. Kódované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Jestliže je SSL-kódování aktivováno, nemohou být údaje, které nám předáváte, zásadně třetí osobou čteny.

Ostatně používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje proti náhodné či úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, narušení nebo proti nepovolenému přístupu třetích osob ochránili. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem neustále zlepšována.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci per e-mail) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.